За центъра

МЦ "Екзакта Медика"

Mедицински център ”Екзакта Медика” ООД, гр. Плевен е създаден преди повече от 15 години като заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

Нашата мисия е свързана с осигуряване на качествена и достъпна медицинска помощ, и предоставяне на здравни услуги, базиращи се на съвременни, прецизни и достоверни лабораторни изследвания, както и  с осигуряване на диагностична, консултативна, лечебна и профилактична специализирана извънболничната помощ при деца и възрастни в съответствие с добрата медицинска практика.

Мисията на центъра се осъществява чрез  :

 • съвременно оборудване с най-ново поколение апаратура на медико-диагностичната лаборатория, включваща: клинична лаборатория, микробиологична, вирусологична и серологична  лаборатория, и  паразитологична  лаборатория;
 • непрекъснато въвеждане на нови показатели и методи на изследване;
 • разкриване и функциониране на специализирани лекарски кабинети, предоставящи  прегледи и консултации от водещи специалисти, повечето от които са университетски преподаватели и хабилитирани лица в различни области на медицината;
 • въведената информационна система за обслужване на пациентите, която улеснява достъпа до резултатите от лабораторните изследвания през интернет.

Благодарение на всичко това МЦ „Екзакта Медика“ спечели доверието на своите пациенти и се утвърди като водещо заведение за лабораторна диагностика, специализирана и консултативна помощ в гр.Плевен  и региона.

През 2007 г. медицинският център е акредитиран от МЗ с отлична оценка за срок от пет години. При последващата акредитационна процедура през 2014 г. центърът получи отново отлична оценка.

През годините, с цел подобряване  на обслужването и  улесняване на достъпа на пациентите до специализирана помощ, медицинският център разкри филиали и манипулационни в гр.Плевен и региона. С цел подобряване и разширяване на консултативната дейност през 2018г. центърът пребазира  специализираните  кабинети  в  нова обновена сграда в гр.Плевен.

Това позволи да се обособи  детски сектор и да се разкрият легла за временно наблюдение и пролежаване. Новоразкритият  гастродиагностичен център се оборудва със съвременна  апаратура за  цялостна  диагностика  в  областта на гастроентерологията.

МЦ “Екзакта Медика„ ООД обслужва както здравноосигурени лица за дейности по сключен договор с РЗОК, така и пациенти срещу заплащане по тяхно желание.

Центърът работи по сключен договор със ЗОФ „Дженерали Закрила Здравно осигуряване”  АД и ЗОФ „Здравноосигурителен институт” АД, ЗОФ ”Фи Хелт”, „Евроинс – здравно осигуряване“ ЗЕАД, ЗД“Съгласие“АД.

В медицинския център се извършват комплексни профилактични прегледи и изследвания по договор с работодатели и служби „Трудова медицина“

 

Пациентите за нас

 • Изключително съм доволен от Екзакта Медика. Използвам и техните медицински услуги и лабораториите им. За разлика от останалите  в града, резултатите са готови същия ден, а голямо удобство е, че могат да бъдат проверени и онлайн. Когато трябва да си правя някакви изследвания, винаги използвам услугите на Екзакта Медика. Има и пакети  от изследвания, които улесняват пациентите. Препоръчвам.
  Петър Василев
 • Много съм благодарна на д-р Поля Маринова - коремен хирург, която е изключително отзивчива и внимателна и ми помогна в спешна ситуация. Тя е един от най-добрите лекари, на които съм попадала, подхожда с разбиране към пациента, а уменията и компетенциите ѝ в областта я правят най-добрия избор ако се от такъв лекар.
  Катя Генчева
 • Синът ми имаше проблем,с който ни помогна да се справим с д-р Чайка Петрова, детски ендокринолог в Екзакта Медика. Тя е много внимателен специалист с богат опит и намери правилния метод, с който убеди детето ми в необходимите мерки. Изключително отзивчива, подхожда с разбиране към всяка ситуация.
  Ива Митева