Поверителност

Защита на личните данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

МЦ Екзакта Медика ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър с ЕИК: 202239727, адрес на управление гр. Плевен, ул. „Тодор Каблешков“ №35 и тел. за връзка 064/885 555, ел. поща: exacta_medica@optisprint.net

МЦ Екзакта Медика ООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, регистрирано по Закона за лечебните заведения и осъществяващо своята дейност на следните адреси: гр. Плевен, ул. „Тодор Каблешков“ №35; жк Сторгозия – ДКЦ III; ул. „Васил Левски“ №60; ул. „Сан Стефано“ №31; ул. „Христо Ясенов“ №12

гр. Левски, ул. „Христо Ботев“ №52

гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ №67

и длъжностно лице по защита на личните данни:

тел.064/88 55 55…

ел. поща: exacta_medica@optisprint.net

Регистърът с лични данни на пациентите на лечебното заведение се поддържа и  обработва във връзка с основната дейност на дружеството и действащото законодателство в здравния сектор. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 6, ал. 1, буква „в“ и чл. 9, ал. 2, букви „з“ и „и“).

Личните данни, които се събират и обработват от администратора са следните категории:

– физическа идентичност – имена, дата на раждане, ЕГН, адрес, телефон, паспортни данни и др. необходими за идентификацията ви и коректно попълване на медицинската документация;

– здравни данни във връзка с провеждащото се лечение, придружаващи заболявания и др., като обработка е за целите на медицинската диагноза, здравни грижи или лечението и за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване (Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 9, ал. 2, букви „з“ и „и“);

– месторабота – при необходимост за издаване на болничен лист;

МЦ Екзакта Медика ООД предоставя здравната информация на трети лица, определени в Закона за здравето чл. 28, в случай, че: (1) Лечението продължи в друго лечебно заведение, (2) Съществува заплаха за здравето или живота на други лица, (3) За нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания, (4) За нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване, (5) За нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени, (6) За нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.

Лечебното заведение прилага мерки за защита на личните данни, съгласно регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на съвета от 27.04.2016 г.