Пакети изследвания

Пакет „Профилактика“ – разширен

ПКК + глюкоза + общ белтък + креатинин+пик.киселина + Холестерол + HDL-хол. + LDL –хол. + триглицериди + АСАТ + АЛАТ + билирубин-общ + калций + урина-общо химическо изследване + седимент

Пакет „Профилактика“

ПКК + глюкоза + Креатинин + холестерол + HDL-хол. + LDL –хол.+ триглицериди + АСАТ + АЛАТ

Пакет „Скрининг Хематология“

ПКК + ДКК/мануално/

Пакет „Хематология –Анемия“

ПКК + Морфология на еритроцити + желязо

Пакет „Липиден профил“

Холестерол + HDL-хол. + LDL –хол. + триглицериди

Пакет „Кардиология“

Холестерол + HDL-хол.+ LDL-хол.+ триглицериди + TSH (при нарушение в сърдечния ритъм)

Пакет „Скрининг чернодробна функция“ 

АСАТ + АЛАТ + ГГТ+АФ

Пакет „Заболявания на отделителната система“ (бъбречна функция)

Урея + креатинин + пик.киселина + урина- общо химическо изследване и седимент

Пакет ”Контрол на диабет”

HbA1C + микроалбуминурия + глюкоза