Пакети изследвания

Пакет „Профилактика“ – разширен

ПКК + глюкоза + общ белтък + креатинин+пик.киселина + холестерол + HDL-хол. + LDL –хол. + VLDL-хол+триглицериди + АСАТ + АЛАТ + билирубин-общ + натрий+калий+хлор+калций + урина-общо химическо изследване + седимент

Пакет „Профилактика“-съкратен

ПКК + глюкоза + креатинин + холестерол + HDL-хол. + LDL –хол.+ триглицериди + АСАТ + АЛАТ

Пакет „Анемичен синдром“

ПКК + морфология на еритроцити+желязо+ЖСК+феритин+витамин В12+LDH

Пакет „Хипертония“

ПКК + глюкоза +  креатинин+холестерол + HDL-хол. + LDL –хол. + VLDL-хол+триглицериди +  натрий+калий+хлор+ урина-общо химическо изследване

Пакет „Липиден профил“

Холестерол + HDL-хол. + LDL –хол. +VLDL-хол+ триглицериди

Пакет „Скрининг чернодробна функция“ 

АСАТ + АЛАТ + ГГТ+АФ

Пакет „Костна обмяна“

Калций+фосфор+алкална фосфатаза+паратхормон+витамин D

Пакет ”Скрининг за метаболитен синдром”

Инсулин+кръвна захар+креатинин+пикочна киселина+холестерол+триглицериди+АСАТ+АЛАТ