Обща и специализирана педиатрия

  • Остри и хронични детски заболявания
  • Трансфонтанелна ехография на новородени
  • Ехографска и доплерова диагностика- щитовидна жлеза, коремни органи
Доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, д.м. Приемни часове :
След предварително записване
Записване на телефон: GSM 0887 34 91 54
ул.Христо Ясенов 13
понеделник :13.30-17.00ч.
четвъртък : 13.30-17.00ч
Работи с талони на НЗОК
Д-р Венеция Боцова Приемни часове :
след предварително записване
ул.Христо Ясенов 13вторник:14:00-18:00ч.
сряда: 14:00 – 18:00 ч.
Работи с талони на НЗОК
Д-р Снежина Тодорова Приемни часове :

ул.Христо Ясенов 13
понеделник до четвъртък : 10:00 – 12:00 ч.
петък : 14:30-16:30 ч.

Работи с талони на НЗОК
Д-р Анелия Маринова Приемни часове:
ул. Христо Ясенов 13
Вторник: 15:00 – 17:00 ч.
Сряда: 15:00 – 17:00 ч.
Петък: 09:00 – 12:00 ч.
Работи с НЗОК и платен прием
Д-р Гергана Петрова Приемни часове :

 

Работи с платен прием

След предварително
записване