Лаборатории

Клинична лаборатория

МЦ“ Екзакта Медика“ – Плевен разполага с високо-специализирана и модерно оборудвана клинична лаборатория

 

В лабораторията се извършват широк спектър клинико-лабораторни изследвания, които се осъществяват чрез утвърдени съвременни методи и с апаратура, отговаряща на изискванията на медицинския стандарт по клинична лаборатория, както и на международните стандарти за качество.

От 2010 година е внедрена първата в страната автоматизирана система “COBAS 4000” на фирма “Roche”, гарантираща европейско качество при всички биохимични и имунологични изследвания.

В клиничната лаборатория функционира система за вътре-лабораторен качествен контрол. Притежаваме сертификати за извършваните изследвания, получени от участието ни в националната система за външна оценка на качеството на лабораторната дейност.

Ръководството на клиничната лаборатория се осъществява от доц.д-р Павлина Йорданова – Лалева д.м.н и д-р Полина Цекова – специалисти по клинична лаборатория. При желание от страна на пациента, те осъществяват безплатни консултации във връзка с извършените изследвания.

В лабораторията работият както млади лаборанти, така и лаборанти с дълъг професионален стаж.

Лекари

Доц. д-р Павлина Йорданова Лалева

Заместник декан на факултет „Фармация”  при МУ-Плевен

Приемни часове :
След предварително записване
Работи с талони на НЗОК

Д-р Полина Цекова Приемни часове :
След предварително записване
Работи с талони на НЗОК

 

Пакетни изследвания

 

Пакетни изследвания

 

ПАКЕТ „ПРОФИЛАКТИКА“ – РАЗШИРЕН

ПКК + глюкоза + общ белтък + креатинин+пик.киселина + холестерол + HDL-хол. + LDL –хол. + VLDL-хол.+триглицериди + АСАТ + АЛАТ + билирубин-общ + натрий+калий+хлор+калций + урина-общо химическо изследване + седимент

ПАКЕТ „ПРОФИЛАКТИКА“-СЪКРАТЕН

ПКК + глюкоза + хреатинин + холестерол + HDL-хол. + LDL –хол.+ триглицериди + АСАТ + АЛАТ

ПАКЕТ „АНЕМИЧЕН СИНДРОМ“

ПКК + морфология на еритроцити+желязо+ЖСК+витамин В12+LDH

ПАКЕТ „ЛИПИДЕН ПРОФИЛ“

Холестерол + HDL-хол. + LDL –хол. +LDL –хол+ триглицериди

ПАКЕТ „ХИПЕРТОНИЯ“

ПКК+глюкоза+креатинин+холестерол + HDL-хол.+ LDL-хол.+LDL –хол+ триглицериди + натрий+калий+хлор+урина-общо химическо изследване

ПАКЕТ „СКРИНИНГ ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ“ 

АСАТ + АЛАТ + ГГТ+АФ

ПАКЕТ „КОСТНА ОБМЯНА“

Калций+фосфор+алкална фосфатаза+паратхормон+витамин D

ПАКЕТ ”СКРИНИНГ ЗА МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ”

Инсулин + глюкоза+креатинин+пикочна киселина+холестерол+триглицериди +АСАТ+АЛАТ

 

Хематология

 

 • Пълна кръвна картина
 • Пълна кръвна картина  + ДКК – мануално
 • Пълна кръвна картина + ДКК + морф. на еритроцити
 • Пълна кръвна картина + морф. на еритр.
 • Пълна кръвна картина + СУЕ
 • Пълна кръвна картина + ДКК + СУЕ + морф. на еритр.
 • Пълна кръвна картина + морф. на еритр. + ретикулоцити
 • Пълна кръвна картина + ретикулоцити
 • Пълна кръвна картина + ДКК + СУЕ
 • Морф. на еритроцити
 • Ретикулоцити
 • СУЕ

 

Кръвосъсирване и коагулация

 

 • Време на кървене
 • Време на съсирване
 • Протромбиново време (INR)
 • КВВ (аРТТ)
 • Фибриноген
 • D-Dimer

 

Електролити

 

 • Желязо
 • Желязо + ЖСК
 • Натрий
 • Калий
 • Хлор
 • Фосфор
 • Магнезий
 • Калций
 • Йонизиран калций

 

Биохимия

 

СУБСТРАТИ

 • Кръвна захар
 • Кр. за хар – 4-кратен профил
 • Кр. за хар – 3-кратен профил
 • Обременяване с глюкоза
 • Урея
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Билирубин-общ
 • Билирубин-директен

 

БЕЛТЪЦИ

 •  Гликиран хемоглобин HbA1C
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Преалбумин
 • С  реактивен протеин
 • Бета 2 микроглобулин
 • Алфа 2 макроглобулин
 • Алфа 1-антитрипсин
 • Феритин
 • Хаптоглобин
 • Церулоплазмин

ЛИПИДЕН  ПРОФИЛ

 • Холестерол – общ
 • Триглицериди
 • HDL-холестерол
 • LDL- холестерол
 • АПО-А I
 • АПО-В 100
 • Липопротеин/а/

 

ЕНЗИМИ

 • ACAT (GPT)
 • АЛАТ (GOT)
 • Гама ГТ
 • Aлкална фосфатаза
 • Алфа амилаза
 • Алфа амилаза-панкреатична
 • Липаза
 • СХЕ
 • LDH
 • СРК
 • СРК – MB
 • Ренин

 

Урина

 

 • Урина – качествено изследване на 11 показатели
 • Уринен седимент
 • Тест за наркотици в урината
 • Количествени изследвания в урината :
  • Белтък
  • Алфа-амилаза
  • Пикочна  киселина
  • Калций
  • Фосфор
  • Глюкоза
  • Креатинин
  • Креатининов клирънс
 • Микроалбумин в урина

 

Хормонален анализ

 

ХОРМОНИ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

 • FT3
 • FT4
 • TSH
 • TAT
 • MAT
 • TSH-РЕЦЕПТОРНИ АНТИТЕЛА
 • ТИРЕОГЛОБУЛИН
ПОЛОВИ И РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ
 • PROLACTIN
 • LH
 • FSH
 • ESTRADIOL
 • PROGESTERON
 • ОБЩ БЕТА ЧХГ
 • DHEA-S
 • Свободен тестостерон
 • SHBG/сексхормонсвързващ глобулин/
 • AMH/Анти-Мюлеров хормон/
 • Андростендион
 • 17-алфа ОН-прогестерон

 

Автоимунни заболявания и имунен статус

 

 • Имуноглобулини-IgA,IgG,IgM,IgE
 • Комплементна система- С3,С4
 • ANA-скрининг,ANA-профил
 • Anti-tTG/анти тъканна трансглутаминаза/
 • ANCA/анти- неутрофилни цитоплазмени антитела/
 • ASMA/анти- гладкомускулни антитела/
 • AMA/анти-митохондриални антитела/
 • Антифосфолиди
 • Антикардиолипиди

 

Туморни маркери

 

 • total PSA
 • free PSA
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 125
 • HE4
 • ROMA index/CA125+H4/
 • CA 72-4
 • CEA
 • AFP
 • Cyfra 21-1
 • NSE
 • SCC
 • Калцитонин
 • S-100

 

Имунохематология

 

Кръвна група + RH

 

Лабораторни изследвания по видове заболявания

 

ВЪГЛЕХИДРАТЕН МЕТАБОЛИЗЪМ/ДИАБЕТ/

 • Серумен инсулин/ИРИ/
 • С пептид
 • Анти инсулинови антитела
 • АНЕМИЯ
 • Желязо
 • Желязо+ЖСК
 • Феритин
 • Трансферин
 • sTfR/разтворим рецептор на трансферина/
 • Vitamin B12
 • Фолиева киселина
 •  КОСТЕН МЕТАБОЛИЗЪМ
 • Калцитонин
 • Vitamin D-Total/25  OH-Vit.D/
 • Beta cross
 • Остеокалцин
 • Anti CCP
 • Паратхормон

 БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ 

 • Бета 2 микроглобулин
 • Креатинин
 • Креатининов клирънс

 ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ

 • Валпроева киселина  
 • Карбамазепин 

       ФЕЦЕС

 • Окултни кръвоизливи
 • Калпротектин      

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 •       
 • Cortizol/Ритъм на кортизола/
 • ACTH
 • Кръвна група+ Rh
 • Хомоцистеин
 • Соматотропен хормон
 • IGF-I-Инсулиноподобен растежен фактор/соматомедин/

ТЕСТ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕТОЛЕРАНТНОСТ

Микробиологична лаборатория

Лабораторията предлага широк диапазон микробиологични, вирусологични и серологични изследвания, ДНК изследвания, изследвания за алергии и хранителна непоносимост.

Диагностичната дейност се извършва от  висококвалифицирани специалисти, от които един професор по микробиология и 2 лекари със специалност по микробиология и вирусология. Екипът на лабораторията включва и 5 медицински лаборанти с отлична квалификация и голям професионален опит.

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура в съответствие с изискванията на медицинските стандарти „Микробиология“ и „Вирусология“.

Лабораторията участва в  Националната система за външна оценка на качеството по микробиология и вирусология, и разполага с необходимите сертификати за осъществяване на диагностичната дейност. Създадена е и успешно функционира система за вътрелабораторен контрол, която гарантира качествено извършване на изследванията.

Осигурени са безплатни консултации на пациенти от лекарите в лабораторията за интерпретация на резултатите от извършените изследвания.

Оборудван е сектор за молекулярна диагностика и високоспециализирани генетични изследвания за доказване на рисковите типове на човешки папиломен вирус и причинителите на инфекции на половата система при жени и мъже.

За улеснение на пациентите е осигурена възможност за вземане на резултатите от изследванията през интернет.

Проф.д-р Мария Георгиева Средкова Приемни часове :

С предварително записване

Работи с талони на НЗОК
Д-р Ивелин Иванов Приемни часове :

понеделник: 08:00 – 14:00 ч.
вторник: 08:00 – 14:00 ч.
сряда: 08:00 – 14:00 ч.
четвъртък: 08:00 – 14:00 ч.
петък: 08:00 – 14:00 ч.
събота: 08:00 – 14:00 ч.

Работи с талони на НЗОК

ДНК ДИАГНОСТИКА

 • Човешки папиломен вирус / Human papiloma virus /
 • Хламидия трахоматис / Chlamidia trachomatis /
 • Femoflor Screen (количествена оценка на вагинална микрофлора и доказване на основните причинители на полово-предавани инфекции)
 • Androflor Screen (количествена оценка на гениталната микрофлора на мъжа и доказване на основните причинители на полово-предавани инфекции)

ВИРУСОЛОГИЧНИ И СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ

Хепатит А

 • анти НАV Ig M

Хепатит В

 • НВs Ag
 • анти НВs
 • НВe Ag
 • анти НВe Ag
 • анти HBc Ig M
 • анти HBc Ab

Хепатит С

 • анти НCV

Хепатит D

 • HDV Ag

Хепатит Е

 • aнти HEV IgM
 • Cytomegalovirus
 • Anti CMV IgM

TORCH IgG – скрининг за изследване при бременост и
при жени преди забременяване

Рубеола

 • анти Rubella IgM
 • анти Rubella IgG

Морбили

 • анти Measles IgM
 • анти Measles IgG
 • СПИН/HIV 1/2/
 • Инфекциозна мононуклеоза
 • Епщайн-Бар вирус
  анти – EBV IgM/имуноблот/
  анти – EBV IgG/имуноблот/
 • Ротавирус/Аденовирус
 • Хламидия трахоматис
  IgG антитела
  IgA антитела
  Хламидиен антиген
 • Хеликобактер пилори
 • H.pylori IgG антитела
 • H.pylori антиген във фецес
 • Лаймска борелиоза(Лаймска болест)
  anti – Borrelia IgM
  anti – Borrelia IgG
  anti – Borrelia IgM(имуноблот)
  anti – Borrelia IgG(имуноблот)
 • Сифилис(RPR)
 • Антистрептолизинов титър(AST)
 • Ревматоиден фактор(RF)

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

МИКРОБИОЛОГИЯ

 • Изследване на урина за урокултура
 • Гърлен секрет – културелно изследване
 • Гърлен секрет – доказване на група А стрептококи
 • Носен секрет
 • Храчка
 • Очен секрет
 • Ушен секрет
 • Кожен секрет
 • Секрет от устна кухина
 • Ранев секрет
 • Абцес
 • Дрен
 • Перитонеална течност/асцит
 • Плеврална течност
 • Синовиална течност
 • Пунктат от синус
 • Пунктат от перикард
 • Изследване на кръв (хемокултура-аеробна и анаеробна)
 • Стомашен аспират
 • Влагалищен секрет
 • Цервикален секрет
 • Кърма
 • Вътрематочна спирала
 • Еякулат
 • Уретрален секрет
 • Простатен секрет
 • Секрет от glans penis
 • Изследване за гонорея
 • Изследване за микоплазми при пикочо-полови инфекции(количествено изследване и антибиограма )
 • Фецес по повод оплаквания (E.coli,Shigella,Salmonella)
 • Фецес за Campylobacter
 • Фецес профилактично (E.coli,Shigella,Salmonella)
 • Изследване за Candida
 • Изследване за Трихомонас вагиналис – културелно изследване
 • Изследване за анаеробни бактерии
 • Антибиограма

ПЪЛНО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЯКУЛАТ, УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ И ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ

ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МИКРОБИОЛОГИЧНИ  ЗСЛЕДВАНИЯ

 • Експресно изследване за бактерии в урина с лазерен апарат
 • Доказване на Clostridium difficile токсин А+В във фецес
 • Изследване на кърлежи за Borrelia (причинител на Лаймска болест)

ДИАГНОСТИКА НА АЛЕРГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

Диагностицирането на алергичните състояния се извършва чрез полу-количествено определяне на алерген-специфични IgE антитела в серума чрез системата EUROLINE.

Изследването се извършва с една кръвна проба и позволява определяне на чувствителността  срещу широк кръг хранителни,поленови,битови и животински алергени. Използват се комбинации от алергени за различни клинични случаи :атопия,хранителна алергия,инхалаторна алергия и кръстосани алергии.

Този метод е особено подходящ  за доказване на атопия и алергични състояния  при малки деца,бременни жени и пациенти на лечение с антихистаминови препарати,при които не се препоръчва използването на кожно-алергични проби.

В зависимост от възрастта и симптомите на алергия се изполват различни алергологични панели на водеща немска фирма:

Алергични панели

ПАРАЗИТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Д-р Надежда Йорданова Приемни часове :

С предварително записване
гр.Плевен,ул. Христо Ясенов 12

понеделник:7.00-11.00ч.

петък : 16.00-17.00ч.

Работи с талони на НЗОК

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

 • Изследвания за Ехинококоза IgG антитела
 • Изследвания за Токсоплазма IgM, IgG антитела
 • Перианален секрет за острици
 • Изследване на фецес за наличие на чревни протозои и яйца на хелминти

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА/ ЯСЛА

 • Патогенни чревни бактерии
 • Паразити
 • Сифилис/RPR/

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ЗДРАВНА КНИЖКА

 • Патогенни чревни бактерии
 • Паразити

Пакетни изследвания

ПАКЕТ „ПРОФИЛАКТИКА“ – РАЗШИРЕН

ПКК + глюкоза + общ белтък + креатинин+пик.киселина + Холестерол + HDL-хол. + LDL –хол. + триглицериди + АСАТ + АЛАТ + билирубин-общ + калций + урина-общо химическо изследване + седимент

ПАКЕТ „ПРОФИЛАКТИКА“

ПКК + глюкоза + Креатинин + холестерол + HDL-хол. + LDL –хол.+ триглицериди + АСАТ + АЛАТ

ПАКЕТ „СКРИНИНГ ХЕМАТОЛОГИЯ“

ПКК + ДКК/мануално/

ПАКЕТ „ХЕМАТОЛОГИЯ –АНЕМИЯ“

ПКК + Морфология на еритроцити + желязо

ПАКЕТ „ЛИПИДЕН ПРОФИЛ“

Холестерол + HDL-хол. + LDL –хол. + триглицериди

ПАКЕТ „КАРДИОЛОГИЯ“

Холестерол + HDL-хол.+ LDL-хол.+ триглицериди + TSH (при нарушение в сърдечния ритъм)

ПАКЕТ „СКРИНИНГ ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ“ 1

АСАТ + АЛАТ + ГГТ+АФ

ПАКЕТ „СКРИНИНГ ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ“ 2

АСАТ + АЛАТ + ГГТ + алкална фосфатаза + HBsAg

ПАКЕТ „ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА“ (БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ)

Урея + креатинин + пик.киселина + урина- общо химическо изследване и седимент

ПАКЕТ ”КОНТРОЛ НА ДИАБЕТ”

HbA1C + микроалбуминурия + глюкоза

Хематология

 • Пълна кръвна картина + 18 показатели
 • Пълна кръвна картина +18 показатели + ДКК – мануално
 • Пълна кръвна картина + ДКК + морф. на еритроцити
 • Пълна кръвна картина + морф. на еритр.
 • Пълна кръвна картина + СУЕ
 • Пълна кръвна картина + ДКК + СУЕ + морф. на еритр.
 • Пълна кръвна картина + морф. на еритр. + ретикулоцити
 • Пълна кръвна картина + ретикулоцити
 • Пълна кръвна картина + ДКК + СУЕ
 • Морф. на еритроцити
 • Ретикулоцити
 • СУЕ

Кръвосъсирване и коагулация

 • Време на кървене
 • Време на съсирване
 • Протромбиново време (INR)
 • КВВ (аРТТ)
 • Фибриноген
 • D-Dimer

Електролити

 • Желязо
 • Желязо + ЖСК
 • Натрий
 • Калий
 • Хлор
 • Фосфор
 • Магнезий
 • Калций
 • Йонизиран калций
 • Цинк
 • Мед

Биохимия

СУБСТРАТИ

 • Кръвна захар
 • Кр. за хар – 4-кратен профил
 • Кр. за хар – 3-кратен профил
 • Обременяване с глюкоза
 • Урея
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Билирубин-общ
 • Билирубин-директен

 

БЕЛТЪЦИ

 •  Гликиран хемоглобин HbA1C
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Преалбумин
 • С  реактивен протеин
 • Бета 2 микроглобулин
 • Алфа 2 макроглобулин
 • Алфа 1-антитрипсин
 • Феритин
 • Хаптоглобин
 • Церулоплазмин

ЛИПИДЕН  ПРОФИЛ

 • Холестерол – общ
 • Триглицериди
 • HDL-холестерол
 • LDL- холестерол
 • АПО-А I
 • АПО-В 100
 • Липопротеин/а/

 

ЕНЗИМИ

 • ACAT (GPT)
 • АЛАТ (GOT)
 • Гама ГТ
 • Aлкална фосфатаза
 • Алфа амилаза
 • Алфа амилаза-панкреатична
 • Липаза
 • СХЕ
 • LDH
 • СРК
 • СРК – MB
 • Ренин

Урина

 • Урина – качествено изследване на 11 показатели
 • Уринен седимент
 • Тест за наркотици в урината
 • Количествени изследвания в урината :
  • Белтък
  • Алфа-амилаза
  • Пикочна  киселина
  • Калций
  • Фосфор
  • Глюкоза
  • Креатинин
  • Креатининов клирънс
 • Микроалбумин в урина

Хормонален анализ

ХОРМОНИ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

 • FT3
 • FT4
 • TSH
 • TAT
 • MAT
 • TSH-РЕЦЕПТОРНИ АНТИТЕЛА
 • ТИРЕОГЛОБУЛИН
ПОЛОВИ И РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ
 • PROLACTIN
 • LH
 • FSH
 • ESTRADIOL
 • PROGESTERON
 • ОБЩ БЕТА ЧХГ
 • DHEA-S
 • Свободен тестостерон
 • SHBG/сексхормонсвързващ глобулин/
 • AMH/Анти-Мюлеров хормон/
 • Андростендион
 • 17-алфа ОН-прогестерон

Автоимунни заболявания и имунен статус

 • Имуноглобулини-IgA,IgG,IgM,IgE
 • Комплементна система- С3,С4
 • ANA-скрининг,ANA-профил
 • Anti-tTG/анти тъканна трансглутаминаза/
 • ANCA/анти- неутрофилни цитоплазмени антитела/
 • ASMA/анти- гладкомускулни антитела/
 • AMA/анти-митохондриални антитела/
 • Антифосфолиди
 • Антикардиолипиди

Туморни маркери

 • total PSA
 • free PSA
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 125
 • HE4
 • ROMA index/CA125+H4/
 • CA 72-4
 • CEA
 • AFP
 • Cyfra 21-1
 • NSE
 • SCC
 • Калцитонин
 • S-100

Имунохематология

Кръвна група + RH

Други изследвания

ВЪГЛЕХИДРАТЕН МЕТАБОЛИЗЪМ/ДИАБЕТ/

 • Серумен инсулин/ИРИ/
 • С пептид
 • Глюкагон
 • Анти инсулинови антитела
 • Anti-GAD II AT

АНЕМИЯ

 • Желязо
 • Желязо+ЖСК
 • Феритин
 • Трансферин
 • sTfR/разтворим рецептор на трансферина/
 • Vitamin B12
 • Фолиева киселина
 • Еритропоетин

 КОСТЕН МЕТАБОЛИЗЪМ

 • Калцитонин
 • Vitamin D-Total/25  OH-Vit.D/
 • Beta cross
 • Остеокалцин
 • Anti CCP
 • Паратхормон

 БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ 

 • Бета 2 микроглобулин
 • Креатинин
 • Креатининов клирънс

 ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ

 • Валпроева киселина  
 • Карбамазепин 

       ФЕЦЕС

 • Окултни кръвоизливи
 • Калпротектин      

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 • Гастрин       
 • Cortizol/Ритъм на кортизола/
 • ACTH
 • Кръвна група+ Rh
 • Хомоцистеин
 • Серотонин
 • Прокалцитонин
 • Соматотропен хормон
 • IGF-I-Инсулиноподобен растежен фактор/соматомедин/

ТЕСТ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕТОЛЕРАНТНОСТ