Клинична лаборатория

МЦ“ Екзакта Медика“ – Плевен разполага с високо-специализирана и модерно оборудвана клинична лаборатория

В лабораторията се извършват широк спектър клинико-лабораторни изследвания, които се осъществяват чрез утвърдени съвременни методи и с апаратура, отговаряща на изискванията на медицинския стандарт по клинична лаборатория, както и на международните стандарти за качество.

От 2010 година е внедрена първата в страната автоматизирана система “COBAS 4000” на фирма “Roche”, гарантираща европейско качество при всички биохимични и имунологични изследвания.

В клиничната лаборатория функционира система за вътре-лабораторен качествен контрол. Притежаваме сертификати за извършваните изследвания, получени от участието ни в националната система за външна оценка на качеството на лабораторната дейност.

Ръководството на клиничната лаборатория се осъществява от доц.д-р Павлина Йорданова – Лалева д.м.н и д-р Полина Цекова – специалисти по клинична лаборатория. При желание от страна на пациента, те осъществяват безплатни консултации във връзка с извършените изследвания.

В лабораторията работият както млади лаборанти, така и лаборанти с дълъг професионален стаж.

Лекари

Доц. д-р Павлина Йорданова Лалева

Заместник декан на факултет „Фармация”  при МУ-Плевен

Приемни часове :
След предварително записване
Работи с талони на НЗОК

Д-р Полина Цекова Приемни часове :
След предварително записване
Работи с талони на НЗОК

Пакетни изследвания

Пакетни изследвания

ПАКЕТ „ПРОФИЛАКТИКА“ – РАЗШИРЕН

ПКК + глюкоза + общ белтък + креатинин+пик.киселина + холестерол + HDL-хол. + LDL –хол. + VLDL-хол+триглицериди + АСАТ + АЛАТ + билирубин-общ +натрий+калий+хлор+ калций + урина-общо химическо изследване + седимент

ПАКЕТ „ПРОФИЛАКТИКА“-съкратен

ПКК + глюкоза + креатинин + холестерол + HDL-хол. + LDL –хол.+ триглицериди + АСАТ + АЛАТ

ПАКЕТ „АНЕМИЧЕН СИНДРОМ“

ПКК + морфология на еритроцити+желязо+ЖСК+феритин+витамин В12+LDH

ПАКЕТ „ЛИПИДЕН ПРОФИЛ“

Холестерол + HDL-хол. + LDL –хол.+VLDL-хол + триглицериди

ПАКЕТ „ХИПЕРТОНИЯ“

ПКК+глюкоза+креатинин+холестерол + HDL-хол.+ LDL-хол.+VLDL-хол+ триглицериди + натрий+калий+хлор+общо химическо изследване

ПАКЕТ „СКРИНИНГ ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ“ 

АСАТ + АЛАТ + ГГТ+АФ

ПАКЕТ ”КОСТНА ОБМЯНА”

Калций+фосфор+алкална фосфатаза+паратхормон+витамин D

ПАКЕТ“СКРИНИНГ ЗА МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ

Инсулин+кръвна захар+креатинин+пикочна киселина+холестерол+триглицериди+АСАТ+АЛАТ

Хематология

 • Пълна кръвна картина
 • Пълна кръвна картина  + ДКК – мануално
 • Пълна кръвна картина + ДКК + морф. на еритроцити
 • Пълна кръвна картина + морф. на еритр.
 • Пълна кръвна картина + СУЕ
 • Пълна кръвна картина + ДКК + СУЕ + морф. на еритр.
 • Пълна кръвна картина + морф. на еритр. + ретикулоцити
 • Пълна кръвна картина + ретикулоцити
 • Пълна кръвна картина + ДКК + СУЕ
 • Морф. на еритроцити
 • Ретикулоцити
 • СУЕ

Кръвосъсирване и коагулация

 • Време на кървене
 • Време на съсирване
 • Протромбиново време (INR)
 • КВВ (аРТТ)
 • Фибриноген
 • D-Dimer

Електролити

 • Желязо
 • Желязо + ЖСК
 • Натрий
 • Калий
 • Хлор
 • Фосфор
 • Магнезий
 • Калций
 • Йонизиран калций
 • Цинк
 • Мед

Биохимия

СУБСТРАТИ

 • Кръвна захар
 • Кр. за хар – 4-кратен профил
 • Кр. за хар – 3-кратен профил
 • Обременяване с глюкоза
 • Урея
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Билирубин-общ
 • Билирубин-директен

 

БЕЛТЪЦИ

 •  Гликиран хемоглобин HbA1C
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Преалбумин
 • С  реактивен протеин
 • Бета 2 микроглобулин
 • Алфа 2 макроглобулин
 • Алфа 1-антитрипсин
 • Феритин
 • Хаптоглобин
 • Церулоплазмин

ЛИПИДЕН  ПРОФИЛ

 • Холестерол – общ
 • Триглицериди
 • HDL-холестерол
 • LDL- холестерол
 • АПО-А I
 • АПО-В 100
 • Липопротеин/а/

 

ЕНЗИМИ

 • ACAT (GPT)
 • АЛАТ (GOT)
 • Гама ГТ
 • Aлкална фосфатаза
 • Алфа амилаза
 • Алфа амилаза-панкреатична
 • Липаза
 • СХЕ
 • LDH
 • СРК
 • СРК – MB
 • Ренин

Урина

 • Урина – качествено изследване на 11 показатели
 • Уринен седимент
 • Тест за наркотици в урината
 • Количествени изследвания в урината :
  • Белтък
  • Алфа-амилаза
  • Пикочна  киселина
  • Калций
  • Фосфор
  • Глюкоза
  • Креатинин
  • Креатининов клирънс
 • Микроалбумин в урина

Хормонален анализ

ХОРМОНИ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

 • FT3
 • FT4
 • TSH
 • TAT
 • MAT
 • TSH-РЕЦЕПТОРНИ АНТИТЕЛА
 • ТИРЕОГЛОБУЛИН
ПОЛОВИ И РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ
 • PROLACTIN
 • LH
 • FSH
 • ESTRADIOL
 • PROGESTERON
 • ОБЩ БЕТА ЧХГ
 • DHEA-S
 • Свободен тестостерон
 • SHBG/сексхормонсвързващ глобулин/
 • AMH/Анти-Мюлеров хормон/
 • Андростендион
 • 17-алфа ОН-прогестерон

Автоимунни заболявания и имунен статус

 • Имуноглобулини-IgA,IgG,IgM,IgE
 • Комплементна система- С3,С4
 • ANA-скрининг,ANA-профил
 • Anti-tTG/анти тъканна трансглутаминаза/
 • ANCA/анти- неутрофилни цитоплазмени антитела/
 • ASMA/анти- гладкомускулни антитела/
 • AMA/анти-митохондриални антитела/
 • Антифосфолиди
 • Антикардиолипиди

Туморни маркери

 • total PSA
 • free PSA
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 125
 • HE4
 • ROMA index/CA125+H4/
 • CA 72-4
 • CEA
 • AFP
 • Cyfra 21-1
 • NSE
 • SCC
 • Калцитонин
 • S-100

Имунохематология

Кръвна група + RH

Изследвания по видове заболявания

ВЪГЛЕХИДРАТЕН МЕТАБОЛИЗЪМ/ДИАБЕТ/

 • Серумен инсулин/ИРИ/
 • С пептид
 • Анти инсулинови антитела

АНЕМИЯ

 • Желязо
 • Желязо+ЖСК
 • Феритин
 • Трансферин
 • sTfR/разтворим рецептор на трансферина/
 • Vitamin B12
 • Фолиева киселина

КОСТЕН МЕТАБОЛИЗЪМ

 • Калцитонин
 • Vitamin D-Total/25  OH-Vit.D/
 • Beta cross
 • Остеокалцин
 • Anti CCP
 • Паратхормон

БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ 

 • Бета 2 микроглобулин
 • Креатинин
 • Креатининов клирънс

 ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ

 • Валпроева киселина  
 • Карбамазепин 

ФЕЦЕС

 • Окултни кръвоизливи
 • Калпротектин      

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 •  
 • Cortizol/Ритъм на кортизола/
 • ACTH
 • Кръвна група+ Rh
 • Хомоцистеин
 • Соматотропен хормон
 • IGF-I-Инсулиноподобен растежен фактор/соматомедин/

ТЕСТ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕТОЛЕРАНТНОСТ