Дейности

Информация за извършваните дейности.

Пълна гама изследвания

ЕКГ холтер, кардиография, тестове

Консултации и изследвания

Диагностика и лечение

Амбулаторни и профилактични прегледи

Ехографска и доплерова диагностика и лечение

Обща и специализирана педиатрия

Остри и хронични заболявания

Пред и следоперативни консултации

Сонография, склеротерапия и минифлебектомия

Ехография, пункции, превръзки...

амбулаторна диагностика и лечение на ...

Ставни заболявания - ревматоиден артрит и др.

Амбулаторна диагностика

Диагностика на очни заболявания

Прегледи и консултации

Прегледи и консултации

Прегледи и консултации

Прегледи и консултации