• Пълна кръвна картина + 18 показатели
 • Пълна кръвна картина +18 показатели + ДКК - мануално
 • Пълна кръвна картина + ДКК + морф. на еритроцити
 • Пълна кръвна картина + морф. на еритр.
 • Пълна кръвна картина + СУЕ
 • Пълна кръвна картина + ДКК + СУЕ + морф. на еритр.
 • Пълна кръвна картина + морф. на еритр. + ретикулоцити
 • Пълна кръвна картина + ретикулоцити
 • Пълна кръвна картина + ДКК + СУЕ
 • Морф. на еритроцити
 • Ретикулоцити
 • СУЕ