• Време на кървене
  • Време на съсирване
  • Протромбиново време (INR)
  • КВВ (аРТТ)
  • Фибриноген